ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου!

enimerosi goneon programmaFeb2019

(Απόσπασμα Υπ. Απόφ. 79942/ΓΔ4/2019 - ΦΕΚ 2005Β΄/31.5.2019)

Άρθρο 23 Φοίτηση 

1) Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους κι από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ου ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου
ΩΡΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
08:15 09.00
09:15 10:00
10:00 10:45
11:00 11:45
11:45 12:30
12:45 13:30
13:30 14:10
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΛΕΙΜΑΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗ
1ο 09:00 09:15
2ο 10:45 11:00
3ο 12:30 12:45