ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ου ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου
ΩΡΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
08:15 09.00
09:15 10:00
10:00 10:45
11:00 11:45
11:45 12:30
12:45 13:30
13:30 14:10
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΛΕΙΜΑΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗ
1ο 09:00 09:15
2ο 10:45 11:00
3ο 12:30 12:45