Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Αναφέρεται στη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και στην αξιοποίηση του σχολικού χρόνου.

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 21.11.22

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών από 21.11.22

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 14.11.2022

Ωρολόγιο Πρόγραμμα_ Εκπαιδευτικών από 14.11.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 17.10.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 10.10.2022

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 03.10.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 04.04.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 07.02.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 20.12.2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 29.11.2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 8.11.2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 16.11.2020