Υποδομές

Αναφέρεται στη δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων χώρων, μέσων και του εξοπλισμού από τους μαθητές και το Σύλλογο Γονέων στο πλαίσιο της ανάπτυξης εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.