Πρόγραμμα Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας

Δευτέρα 30.3.2020

Εκπαιδευτικός Τμήμα Μάθημα Ώρα
Δρακόπουλος Α. ΓΠ Προγραμματισμός Η/Υ 11:00-11:45
Κρύσιλας Α. ΓΥΝ-ΓΥΦ Ανατομία- Φυσιολογία II 11:00-11:45

Τρίτη 31.3.2020

Εκπαιδευτικός Τμήμα Μάθημα Ώρα             
Δράκος Θ. ΓΝΥ Δίκτυα Η/Υ  11:00-12:30 
Κρύσιλας Α. ΓΥΝ-ΓΥΦ Ανατομία-Φυσιολογία II 11:00-11:45
Μπαρμπούτης Γ. Γ2 Νέα Ελληνικά 13:00-14:30

Τετάρτη 1.4.2020

Εκπαιδευτικός Τμήμα Μάθημα Ώρα
Δράκος θ. ΓΗ Αυτ. Προγ. Λογικής 11:00-12:30
Δρακόπουλος Α. ΓΠ Προγραμματισμός Η/Υ 10:00-10:45
Κρύσιλας Α. ΓΥΝ-ΓΥΦ Ανατομία-Φυσιολογία II 11:00-11:45
Σιάρκας Π. ΓΝΥ Ψηφιακά Συστήματα 14:00-14:45

Πέμπτη 2.4.2020

Εκπαιδευτικός Τμήμα Μάθημα Ώρα
Δράκος θ. ΓΝΥ Δίκτυα Η/Υ 11:00-12:30
Βασιλείου Σ. ΓΟΧ ΤΕΔ 13:15-14:00
Κρύσιλας Α. ΓΥΝ-ΓΥΦ Ανατομία- Φυσιολογία II 11:00-11:45

Παρασκευή 3.4.2020

Εκπαιδευτικός Τμήμα Μάθημα Ώρα
Κρύσιλας Α. ΓΥΝ-ΓΥΦ Ανατομία- Φυσιολογία II 11:00-11:45
Σιάρκας Π. ΓΝΥ Ψηφιακά Συστήματα 14:00-15:30
Τσαχτσαρλή Α. Γ1-Γ3 Νέα Ελληνικά 13:00-13:45