ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αναφέρεται στον προγραμματισμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων της Σχολικής Μονάδας. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην υποστήριξη και στο συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη παρεμβατικών πρακτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών.

https://drive.google.com/file/d/1TiZTrBsNcBviuzBhuvbfkbkX-FMMv_X0/view

Τετραήμερη εκδρομή στην Πορταριά Πηλίου

Τριήμερη Εκδρομή της Α΄Λυκείου στην Λευκάδα

https://drive.google.com/file/d/1cPyOYQDDRyRiIct_bcz-csm4raZtjVRF/view?usp=sharing