Προσωρινοί πίνακες κατάταξης του  Μεταλυκειακού  Έτους – Τάξη Μαθητείας  2023-2024 για τις ειδικότητες:

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4.ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ