ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Περιλαμβάνει Ιστορικά στοιχεία του σχολείου από το έτος ίδρυσης του μέχρι σήμερα.