ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Περιλαμβάνει την οργάνωση, τη διοίκηση και την αξιοποίηση μέσων του σχολείου μας!

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 28.02.2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 30.01.2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών από 30.01.2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 05.12.2022

Ωρολόγιο Πρόγραμμα εκπαιδευτικών_05.12.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 21.11.22

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών από 21.11.22

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 14.11.2022

Ωρολόγιο Πρόγραμμα_ Εκπαιδευτικών από 14.11.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 17.10.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 10.10.2022

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 03.10.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 04.04.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 07.02.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 20.12.2021