ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Περιλαμβάνει την οργάνωση, τη διοίκηση και την αξιοποίηση μέσων του σχολείου μας!

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 27.11.2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα εκπαιδευτικών από 27.11.2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 06.11.2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών από 06.11.2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 17.10.2023

Πρόγραμμα από 25.09.2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 18.9.2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 28.02.2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 30.01.2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών από 30.01.2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 05.12.2022

Ωρολόγιο Πρόγραμμα εκπαιδευτικών_05.12.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 21.11.22

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών από 21.11.22

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 14.11.2022

Ωρολόγιο Πρόγραμμα_ Εκπαιδευτικών από 14.11.2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 17.10.2022