ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην επαρκή στελέχωση του σχολείου με εκπαιδευτικούς, στο διδακτικό και εξωδιδακτικό τους έργο.

Διεύθυνση και εκπαιδευτικοί σχ. έτους 2021-22