Διεύθυνση

Περιλαμβάνει στοιχεία για τη Διεύθυνση του σχολείου μας, τρέχοντος έτους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σχολικό Έτος 2020-2021

Διευθύντρια

Δευτεραίου Αγγέλω κλάδου ΠΕ82 Μηχανολόγων

Υποδιευθυντές

Δράκος Θωμάς κλάδου ΠΕ84 Ηλεκτρονικών

Σαμαρά Ευτέρπη κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων