Όνομα: το Ονοματεπώνυμο σας στα Ελληνικά

Όνομα Χρήστη: απαιτείται η εισαγωγή με λατινικούς (μικρούς) χαρακτήρες του ονόματος χρήστη (username), το οποίο θα χρησιμοποιείται για την είσοδό σας στο χώρο μελών του 1ου ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου (πχ katerina79). Πρέπει να αποτελείται από 3-20 λατινικούς χαρακτήρες ή νούμερα

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: εισαγωγή του προσωπικού σας e-mail. (εάν δεν υπάρχει, προτείνουμε Δημιουργία ενός νέου Λογαριασμού στην Google)

Κωδικός πρόσβασης: εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης

Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης: εισαγωγή ξανά του κωδικού πρόσβασης που πληκτρολογήσατε

Πατώντας "Εγγραφή", οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους.

Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής, θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα λάθους δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο.

Σε περίπτωση επιτυχημένης εισαγωγής η αίτηση εγγραφής σας θα καταχωρηθεί.

Οι πληροφορίες που υποβάλλατε κατά την εγγραφή σας είναι αυστηρά προσωπικές. Σε καμία περίπτωση αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους.

Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας μπορείτε να μεταβάλλετε τα προσωπικά σας στοιχεία οποτεδήποτε!