Ο μαθητής θα έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με Smartphone, Tablet και Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες