Στην ενότητα των Νέων Ελληνικών εμπεριέχονται σχεδιαγράμματα εννοιών, κριτήρια αξιολόγησης, ζητήματα θεωρίας (έκθεσης και λογοτεχνίας), λογοτεχνικά κείμενα και λεξιλογικές παρατηρήσεις- ασκήσεις. Απώτερος σκοπός της συγκέντρωσης αυτού του υλικού είναι να αξιοποιηθεί από τους μαθητές για να επαληθεύσουν προϋπάρχουσες γνώσεις αλλά και να εμπλουτίσουν διερευνητικά το γνωστικό τους πεδίο.

δείτε περισσότερα...