Για την αποσύνδεσή σας αρκεί να επιλέξετε τον σύνδεσμο "ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" μέσα από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Για επιπρόσθετη ασφάλεια, σας προτείνεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σας, να διαγράψετε τα ίχνη της δικτυακής σας δραστηριότητας από τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε και να κλείσετε όλα του τα παράθυρα.