Σας ενημερώνουμε ότι στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑ.Λ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - Διονύσιος Σολωμός προκηρύσσονται οι κάτωθι κενές θέσεις μαθητών για κατ’ εξαίρεση εγγραφή:

α/α

Τάξη / Τομέας

Αριθμός κενών θέσεων

1

Α’ τάξη

13

2

Β’ Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

7

3

Β’ Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

8

4

Β’ Τομέας Πληροφορικής

1

5

Β’ Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

7

6

Β’ Τομέας Μηχανολογίας

17

7

Β’ Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

9

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται χειρόγραφα στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑ.Λ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ έως και την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ: 95428/ΓΔ3/31-8-2023 «Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών, ανανεώσεων εγγραφών και μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2023».

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών, ανανεώσεων εγγραφών και μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2023_Εγκύκλιος