Κατά τους θερινούς μήνες το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη από 8:30 έως 13:30.