Οι μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. -Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2021–2022, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio , συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.

Σε περίπτωση που οι κηδεμόνες δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για το κλείσιμο ραντεβού, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ
Τρίτη 22/06/2021 08:30 – 13:30
Τετάρτη 23/06/2021 1300 – 14:00
Πέμπτη 24/06/2021 12:30 – 14:00
Παρασκευή 25/06/2021 12:30 – 14:00
Δευτέρα 28/06/2021 12:30 – 14:00
Τρίτη 29/06/2021 08:30 – 13:30
Τετάρτη 30/06/2021 08:30 – 12:00

Οι κηδεμόνες που θα προσέλθουν στο σχολείο καλούνται να φέρουν: α) φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του μαθητή ή Πιστοποιητικό του Δήμου στα μητρώα που είναι εγγεγραμμένος β) φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του κηδεμόνα.

Περισσότερες πληροφορίες:Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχ. έτος 2021-2022