Σύμφωνα με την Αρ.Φ11/74076/Δ4 ΦΕΚ 3019Β΄/16.06.2022  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ιδρύεται από το σχολικό έτος 2022-23 Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Χαϊδαρίου – Διονύσιος Σολωμός, το οποίο θα συστεγασθεί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ Χαϊδαρίου – Διονύσιος Σολωμός με έδρα το Χαϊδάρι της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με τους ακόλουθους τομείς:

(α) Διοίκησης και Οικονομίας

(β) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

(γ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

(δ) Μηχανολογίας

(ε) Πληροφορικής

 (στ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

 

ΦΕΚ Τεύχος Β' 3019/16-06-22