Στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχει συνοπτικός οδηγός του ΕΟΔΥ με νέες οδηγίες για τα σχολεία:

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2022/01/covid_19_sxoleia_11012022.pdf