Σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ Χαϊδαρίου - Διονύσιος Σολωμός υπάρχει μία (01) κενή θέση μαθητή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται χειρόγραφα στο Π.ΕΠΑ.Λ Χαϊδαρίου έως και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00.

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και βάσει του βαθμού απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.