Σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ Χαϊδαρίου - Διονύσιος Σολωμός υπάρχουν τρεις (03) κενές θέσεις μαθητών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται χειρόγραφα (εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές) στο Π.ΕΠΑ.Λ Χαϊδαρίου έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και βάσει του βαθμού απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.